Ydelser​

UDLEJNING

Lej en sikkerhedsmand med redningsudstyr hos BJ Specialuddannelse & Service og spar udgifterne til redningsmateriel og uddannelse.

Vore højderedningsinstruktører gennemgår årlig vedligeholdelsesuddannelse, hvor der afprøves nyt redningsmateriel og trænes i forskellige højderedningsteknikker. Instruktørerne får den sidste nye viden om de Europæiske Normer for personlige værnemidler, redningsudstyr og den danske Arbejdsmiljølovgivning på området.

EFTERSYN AF UDSTYR

Faldsikringsudstyr
Faldsikringsudstyr skal, som beskrevet i EN 365, minimum gennemgå et eftersyn hver 12 måned hos en autoriseret eller kompetent person. Herudover skal alt udstyr, der har været udsat for maksimal belastning eller er i tvivlsom stand, enten kasseres eller efterses, da det ikke mere skønnes at yde betryggende sikkerhed. BJ Specialuddannelse & Service foretager eftersyn af faldsikringsudstyr på eget serviceværksted af teknikere, som er autoriseret og uddannet hos vore leverandører. Eftersyn kan også foretages på virksomheden. Kontakt os og hør mere om priser på eftersyn.

UDDANNELSE

Uddannelse på redningsudstyr
Bj Specialuddannelse & Service kan tilbyde uddannelse på følgende redningsudstyr:

  • Milan
  • Elite SafEscape
  • Rollgliss R 250 - 300 standard og R 350
  • Proalp
  • Miller Rebvinch
  • ResQ produkter
  • Aak redningssæt

Copyright © BJ Specialuddannelse & Service ApS - CVR nr: 35841881 . All right reserved​​