Elementær brandbekæmpelse​

​Praktisk og teoretisk kursus, hvor du lærer, du hvordan du skal reagere i tilfælde af brand – både hvad angår redning af mennesker, alarmering og bekæmpelse af branden.

Du får teoretisk forståelse for, hvordan en brand opfører sig – og hvordan man handler i situationen. Du lærer om den trinvise brandbekæmpelse, får kendskab og viden om alarmeringsprocedurer – samt relevant lovkendskab.

Vi gennemgår de slukningsmidler, der er på den pågældende lokalitet, så du bliver fortrolig med dem og kan benytte dem i tilfælde af brand.

Indhold på kurset

  • Trinvis brandbekæmpelse
  • Alarmeringsprocedure
  • Lovkendskab
  • Praktisk Øvelse i brug af håndslukkere. (slukning af ild)
  • Hvad sker der, når det brænder?
  • Hvad gør jeg, når det brænder?
  • Elementær brandforebyggelse

Tag et kursus hos BJ Specialuddannelse & Service

Vi ser frem til at hjælpe dig med at opbygge dine færdigheder
​og opnå større sikkerhed på arbejdspladsen.